Äldre äldre äldre äldre äldre äldre äldre

Åt Folkhälsomyndighetens begrepp av typen yngre äldre har det letts i mjugg i stugorna samtidigt som begreppsstrukturen är aningen diffus. Se här ett förslag till Tegnell och co. till båtnad för såväl ökad munterhet som noggrannhet:

Låt oss kalla den nyfödda yngre yngre yngre yngre yngre yngre yngre. Fyll sen på år för år genom att ersätta första yngre räknat från höger med äldre och byta alla bakomliggande äldre mot yngre. För 1-åringen blir det enkelt: yngre yngre yngre yngre yngre yngre äldre.

Kommen till exempelvis 55 år erhålls yngre äldre äldre yngre äldre äldre äldre. Med receptet ovan inser vi raskt att nästa på tur, 56-åringen, på stringent ny-FHM:iska får beteckningen yngre äldre äldre äldre yngre yngre yngre. För den som undrar syftar rubriken på en 127-åring.

Jernis som yngre äldre äldre yngre äldre yngre äldre.

(Som av en händelse är det precis så här datorer räknar, så kallat binärt. Visserligen tillämpar vi här symbolerna 0 och 1 istället för yngre och äldre, men det är ju inget datorn har en minsta susning om.)


Anmärkning: Texten är ett bidrag till Arbetarbladets nya artikelserie ”Krumelurika” där tidningens egna kulturjournalister och fria skribenter när andan faller på formulerar något kort och kärnfullt om precis vad som helst som kan rymmas inom det vida begreppet kultur.

Tankar i tiden 1

Som den ledande konspirationsteoretiker av Guds nåde jag ändå är framlägger jag härmed min teori att samtliga – och denna min alldeles egen är förstås inget undantag – på nätet förekommande konspirationsteorier i själva verket utgör delar av en gigantisk konspiration, högst sannolikt på ryskt eller marsianskt initiativ.

Säkraste platsen i coronatider är, när allt kommer omkring, allmänna lokaler, såsom pubar, restauranger, bibliotek, gym och arbetsplatser – knappt en käft finns ju där. Eller på landsbygden.

Ordmån 3

Går det att komparera adjektivet komparativ? Javisst: komparativ, komparativare, komparativast. Lätt som en plätt, även om det får erkännas att innebörden är något otydlig. Med syskonadjektivet superlativ klarnar emellertid den aspekten: superlativ, superlativare, superlativast,  varav den senare torde kunna tolkas som miljoners-miljoner-gånger-mer-än-du-kan-säga-stjärnstopp-antitillbakakaka-(gäller-även-Trump)-sådetså -*valfritt adjektiv*.

***

Vad kan en person på Systembolaget som inte har fyllt 20 år eller är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel anses vara? (Mitt svar finns längst ner i inlägget.)

***

I den populära genren ordspråkssammanblandning/-förvanskning bidras härmed med följande:

Nu har hen satt i sig den sista pluggen i kistan.

***

Okej, löpsedeln är i vanlig ordning fejkad men för ovanlighetens skull inte innehållet, vilket finns att avnjuta i dagens Arbetarbladet (nätupplagan). Gissa vem som döljer sig bakom den andra signaturen? Se så, bara en gång.

***

Svar på ordgåtan: misskund.

Ordmån 1

Notera den uppfordrande ettan i rubriken. Jäpp, planen är en ny serie inlägg på språktema, men lika förbehållslös som någonsin Orsa kompani.

När det kommer till: 4 ord, 5 stavelser, 16 tecken.

Usch och fy! Vad är det nu för fel på:

Med avseende på: 3 ord, 6 stavelser, 13 tecken.
Med hänsyn till: 3 ord, 4 stavelser, 13 tecken.
I fråga om: 3 ord, 4 stavelser, 8 tecken.
Vad beträffar: 2 ord, 4 stavelser, 12 tecken.
Vad gäller: 2 ord, 3 stavelser, 9 tecken.
Beträffande: 1 ord, 4 stavelser, 11 tecken.
Angående: 1 ord, 4 stavelser, 8 tecken.
Rörande: 1 ord, 3 stavelser, 7 tecken.

Ibland kan det vara ännu mycket enklare än så. Istället för tillgjort fåniga och klumpiga ”När det kommer till detta har jag ingen kommentar”, varför inte eleganta och koncisa ”Om detta har jag ingen kommentar”?

Om: 1 ord, 1 stavelse, 2 tecken!

Beträffande När det kommer till att har jag inte samma starka invändning. Det är då inte längre frågan om ett prepositionsuttryck. Visst, När det gäller att är smidigare, men för att slippa upprepning kan det förra vara bra att ta till. Stil, sammanhang och nyans kan möjligen vara en annan anledning.

Som så ofta kan vi (alla utom Expressen) nog skylla förflackningen på den supercoola [sic! ] engelskan: When it comes to. I synnerhet misstänker jag att användningen sipprat in via uselt Google-översatta nyhetsartiklar som stressade journalister inte givits tid att språkgranska tillräckligt. En annan sak är att det engelska uttrycket troligtvis lider av samma sjuka, för också här finns betydligt bättre alternativ. Fast det överlåter jag med varm hand åt engelsktalande språkpoliser att spy sin galla över.

Avslutningsvis en liten ordgåta:

Ledtråd: homograf. Klicka på rutorna för facit.

Tanken vindlar 14

Rapgruppen Skäggen, anno 1963, långt före sin tid. Dock inga avlagda brakare vad jag kan minnas. Måhända en å annan smygare, men det framgick liksom inte i sändningen när det begav sig.

BRA PRIS VID SNABB AFFÄR! Se där en Blocketrubrik att akta sig väldigt noga för. På intet vis så att jag misstror sanningshalten, nej-nej, tvärtom är priset med en till visshet gränsande sannolikhet nåt alldeles grönjävligt förmånligt … för säljaren.

Artikel är en artikel utan artikel – förunderliga äro herrens vägar.

Så vem var smartast av de tre vise männen, Caspar, Melchior eller Balthazar? Förmodligen den sistnämnde, han var ju ändå enligt högst vederhäftiga urkunder professor, medan de andra två lärda herrarna fick kvacka i den akademiska ankdammen om posten som förste respektive andre vice vise man.

En juljingel

En riktig superhjälte, vem det nu var som tände på. Enda spåret tycks vara den i en telefonkiosk kvarglömda superhjältemössan. Fast en man förstås, som den plägar vara, den driftige bockbrännaren, superhjälten. Mandom, mod och morske män. Precis de entreprenörsegenskaper som efterfrågas exempelvis i bolagsstyrelser. Så är också näringslivet negativt till könskvotering.

Även om könsfördelningen i fullmäktige är ganska jämn tycks målsättningen vara att Gävle kommun också ska drivas som ett företag, inte bara ”sättas på kartan”. Individualism, fast på kommunnivå. Kommun mot kommun. Då duger det inte med en enkel symbol, det är ju bara så tjugo-noll-noll-tal, om ens det. Nej, numera krävs minsann ett ”starkt varumärke”, gärna en konkurrensmördande, mycket eldfängd bock. För all reklam är god reklam:

bock-i-brand-2016

”Jag brinner för Gävle!”

Adventstider, i väntan på ankomsten. Fast julstöket började ju så smått redan för ett par månader sen. I söndags var det väl sjunde advent, minst. Det är julmustssläpp, julpyntning, julskyltning, julbocksinvigning samt dito bränning, julbord, julkonserter etc. i en aldrig sinande ström.

Alltså, förutom att förlängas borde advent helt enkelt döpas om till event. Det skulle kännas betydligt tidsenligare, ja mer kommersiellt gångbart på något vis. Och knappt en käft vet ändå vad advent betyder, inte ens kidsen. Eventskalendern skulle däremot funka fint. Eventerna behöver heller inte vara just söndagar, så att sista event, eller final event, (om det sen är tionde eller tolfte) passande nog skulle infalla på självaste internationella Jesusafton.

Sanning eller konka?

Fast ibland blir det varken eller:
”I never had sex with that woman.” (William Jefferson Clinton)

Efter den lätta uppmjukningen går vi raskt vidare till påståendet ”Jag ljuger aldrig.” Sant eller falskt? Fundera gärna en smula innan du läser vidare.

Om svaret skulle vara sant, dvs. att vi verkligen har med en sanningssägare att göra, bekräftar det svaret sannheten i själva påståendet. Om svaret skulle vara falskt, dvs. att vi har med en lögnare att göra (åtminstone på hobbynivå), bekräftas det svaret av falskheten i själva påståendet. Oavsett svar leder det därmed till en självbekräftande rundgång och påståendet i sig blir helt meningslöst.

i-swear

Det spelar alltså ingen roll om påståendet, å ena sidan, görs av Moder Theresa eller Mahatma Gandhi eller, å andra sidan, av Janne Vängman eller Donald Trump. Utan någon yttre observatör (för sant intygande typ Gud) som kan avgöra det faktiska förhållandet blir snömoset detsamma.

mad-feb-16

… och om inget oväntat inträffar lär maestro lätt försvara titeln innevarande år.

Du kanske tycker att det bara är djupsinnig filosofi. Nejdå, resonemanget tillämpas i praktiken också, exempelvis i bestämmelser att myndigheter inte får granska sig själva utan av en högre instans. Fast vem granskar den jättehemligaste delen av underrättelsetjänsten (”storebror”) som har till uppgift att granska allt annat inklusive den blott småhemliga del av underrättelsetjänsten (”lillebror”) som står under folkvaldas insyn?

På liknande sätt förhåller det sig med påståendet ”Jag ljuger alltid.” – fast tvärtom, det är självmotsägande. För om det vore så att vi har med en notorisk lögnare att göra är påståendet å ena sidan sant medan sannheten i själva påståendet å andra sidan gör det falskt.

För den som orkar med ett till exempel på språkets logiska krumbukter och ordets makt över tanken rekommenderas Jernis paradox.

Grönköpings Veckoblad firar 100 år

Mitt varmt omhuldade husorgan kvalar därmed in i den exklusiva skaran av gammelgammelmedier. Detta till trots en mycket vital yngling. Jernis bugar och gratulerar! För att vara exakt är det nationalupplagan som jubilerar, medan lokalupplagan enligt legenden är något äldre. Under åren har satirtidningen gett mig många goda skratt och inte så litet inspirerat till bloggskrivandet.

Varje nummer av Grönköpings Veckoblad brukar numera avslutas med en minst halvsekelgammal artikel ur det svällande arkivet. Att titta i backspegeln hur man då drev med allt från den tidens småborgerlighet och provinsiella trångsynthet till etablissemangets syn på världshändelser både roar och ger perspektiv. Förvånansvärt mycket är dock helt apptodejt … eller kanske inte förresten, alltså förvånansvärt.

En alldeles speciell, tjusig karaktär åt tidningen ges av det ålderdomliga, högtravande språket vad gäller ordval, meningsbyggnad med mera. Förnumstigheten sitter verkligen i högsätet. Särskilt framträdande är vissa stilelement. Här hittar vi överdriven användning av mer eller mindre påhittade förkortningar och avstavningar, krystade förklaringar av ”fina” ord, sammanblandning av ”fina” ord med liknande stavning, försvenskad stavning (typ ”apptodejt” ovan) och konsekvent användning av ”å” i ställer för ”på”, både som eget ord och som förled. Och, det höll jag på att glömma, buss stavas alltid med ett s, alltså bus, precis som det gjorde när veckobladet var ungt och busen eller omnibusen var en nymodighet från den stora världen att kunna stajla med. Sist men inte minst har vi streckkodningen av vokaler i anstötliga ord eller delar därav, exempelvis n-k-nchock och -lk-h-lhandläggare.

Det är givet att man blir åverkad av det man läser. Ganska flitigt målar jag med toner från GV:s språkpaljett, sällan dock med alla samtidigt eller genomgående. I mitt eget förhållandevis ringa arkiv hittar jag från 2012 följande försök till en mer renodlad Grönköpingspastisch:

Två nyare inlägg från så sent som hösten 2015 bär också tydlig GV-prägel fast scenen för dramatiken här är utbytt mot den med den västgötska metropolen snarlika Mörbylånga kommun:

På sidan Satirnytt finns mycket annat av mitt material av nyhetskaraktär sammanställt.

Alla är förresten inte fullt så vitala och spänstiga som GV:

bråddmogen yngling

Foto: Hustru, idé: måg Johan