Snabba klipp 17

Jag läser i dagens nummer av DN, Södra Bomhus-upplagan:

I Haag finns som bekant den internationella brottmålsdomstolen som är en permanent tribunal för att åtala personer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

Riksupplagan meddelar:

Nån mille, i forinter, i böter blir det väl i bästa fall. Nu är det fanimej på tiden att utvidga tribunalens jurisdiktion till att även omfatta miljöförbrytelser, brott mot ekosystemen och fämord. Biologiska, kemiska och radioaktiva utsläpp känner inga gränser.