Polis, polis, potatisbonde

Bengt har rotat i historien och funnit en viss koppling mellan SÄPO och bondkomik, vilket skulle kunna förklara temat på den skojiga personalfest myndigheten arrangerade häromåret och vars finurliga finansiering DN beskrivit i ett rörande reportage. I uppföljande research har Jernis tagit del av ett klassificerat (jättehemligt) dokument i Rikspolisstyrelsens arkiv och kan konstatera att det mycket riktigt inte alls är någon tillfällighet. Festens tema utgör i själva verket ett första steg i SÄPO:s nya affärsplan med inriktning på varumärkesbyggande. Sålunda kommer fr o m 1 jan 2013 en ny tjänsteordning att införas, varvid chefen för respektive lokala SÄPO-kontor inte längre skall tituleras kommissarie utan ”länsman”.

 

För att föra ut budskapet till allmänheten har man funnit det klart olämpligt att nyttja den därför gängse kanalen: tv-reklam av närmast kriminellt usel kvalitet. Istället kommer produktplacering i tv- och filmproduktioner att tillgripas. Redan under senhösten inleds i samarbete med TV4 inspelningen av SÄPO-såpan ”Länsman söker piga”. Som en i serien permanent rival kommer Åsa-Nisse att uppträda. Förhandlingar, inom lykta dörrar, pågår med Kjell Bergqvist.

***

 Länk till relaterat inlägg: Bonde söker fru