Brottstycken 1

Skandalöst dåliga geografikunskaper i den närmaste bloggosfären måste jag säga. Inte en enda har opponerat sig angående min kommentar att Hofors är ”Svealands svar på Grönköping”. Hofors ligger ju i Norrland, i alla fall formellt geografiskt. Naturgeografiskt sett tillhör den otjusiga tjusan däremot Svealand, därav tystnaden kan jag tänka. Men jag förstår också fuller väl att sveakungarna valde att lämpa över Hofors på andra sidan om vad som dom nog uppfattade såsom civilisationsgränsen.

hofors2

Att Gävleborg inte tillhör Norrland indikeras ju också av den humorundersökning jag refererat till tidigare (https://jernis.wordpress.com/2009/05/09/ironi/), där Gävleborna uppges tycka att norrländska är den roligaste dialekten. Och då menar dom definitivt inte sin egen bedrövliga dialekt. Nix, här i Gävle gäller förutom Jantelagen också den introverta eller inverterade varianten: ”Jag ska inte tro att jag är något”. Och Gävlebor känner sig dessutom definitivt som svear, ehuru Hoforsbor kanske känner sig mer som just Hoforsbor.

***

Modet svek mig. På forumet för Svensk Bridge (http://www.svenskbridge.se) hade någon startat tråden ”Hur skall man underlätta för sin partner?”. Jag hade tänkt mig kommentaren ”Stoppa en kudde under stjärten”.