Dom ger dig bra vibrationer

Visserligen har konjunkturen vänt, men än är det långt kvar till topp. En liten bisyssla skulle därför inte vara helt fel. I den särstavade tidningen Gestrike Magasinet fann Hustru ett perfekt knäck för mig:

Jag förutsätter att praktiska handhavandeinstruktioner och handledning vid utprovning och övningsmoment ingår i arbetsuppgiften.