Prickfritt

Förra inlägget om Glenn* och Göran Arnberg ledde bland annat till en kommentar av svågern d ä och tillhörande repliker av mig. I folkbildningens namn finns det all anledning att lyfta upp och utveckla ämnet i ett eget inlägg.

Enligt tillförlitlig källa (svågern) har alltså Göran A:s namn ändrats till Goran för att bättre passa in i kommande exportsatsning. Samma oblida öde mötte likaså det kroatiska tennisesset Göran Ivanišević redan på 1980-talet.

Av större intresse har vi Guran, som innan han arbetskraftsutvandrade från Turkiet till Bengalen och anställdes som stamhövding hette Güran. Guran, eller rättare sagt Guran II blev den förste hövdingen i den guranska dynastin.

Guran II

Han härstammade från en adelssläkt i den turkiska staden Paü och headhuntades därifrån av bandarerna. Dessvärre missuppfattade sändebudet instruktionerna en smula, alldenstund denne blott var måttligt slängd i anglosaxisk affärsterminologi. Det ledde till ett första misslyckat, för att inte säga fullständigt huvudlöst försök där den tilltänkte Guran I beklagligtvis förolyckades redan innan färden till Bengalen.

*Glenn Arnberg är Görans kusiner från Göteborg