Prins Alfred E

Även om inte alla har läst tidningen Mad tror jag att den är bekant för dom flesta. Om inte annat känner du nog till galjonsfiguren Alfred E. Neuman, vars namn på engelska uttalas på samma sätt som Alfred inhuman (”Alfred omänsklig”) och som har ett utseende som antyder en endokrin körtelsjukdom (allt enligt Wiki, Jernis kan inte annat än instämma):

alfred e 4 - red

Svågern d ä dränker mig i utsökta bilder. Skulle jag visa alla fick jag nog antipiratbyrån i hälarna. Men den här kan jag inte undanhålla er:

prins alfred

Kolla dom båda grabbarna ovan. Dom måste åtminstone vara halv- till helbröder, mer troligt kloner, vilket åter lurar in mig i copyrightgråzonen:

dilbert1