Kära barn har ett namn

Nu är det bevisat, för det står faktiskt i tidningen. Alla heter det i Götelaborg, alla trådlösa nätverk:

Jernis kan avslöja att förhållandet är precis detsamma i Storborlänge. Okey, kanske inte precis exakt precis, men åtminstone ungefär precis, nästan. Där är alla nätverk döpta till Göran.