Södra Öland får nystajlat landmärke

Är månne verkligheten verkligare än kartan? Se där en fråga som envar nu måste ställa sig. Visserligen bör inte alltför långtgående slutsatser dras från enstaka fall, men att det i en kommun, som allmänt åstås icke finnas å den senare, annars kan ske vad som nu tvivelsutan sker i Mörbylånga dito måste likväl betraktas såsom hart när häpnadsväckande. Knappt har röken skingrats efter invigningen av Skarlov Wind Power Farm förrän nästa bombastiska nyhet briserar.

Sjöfartsverket har under många år haft svårt att hålla budgeten å grund av dryga underhållskostnader för uråldriga anläggningar. Ett särskilt sorgebarn härvidlag har fyren Långe Jan å Ölands södra udde blivit. I syfte att försöka föröka fyrens attraktionskraft och intäkter anlitades sålunda den danske stjärnarkitekten Egon Porcelæn, Grønkøbing, Genom att låta sig inspireras av idrottsvärlden fann densamme snabbt den smått genitala (fett åpassliga) lösningen.

För den extra flärd (piff) som är nödvändig i dagens globala konkurrens duger emellertid icke längre sponsorer (pröjsare) med töntiga, inrikiska namn såsom Guldfågeln och Löfbergs, kunde hr. stjärnarkitekt Porcelæn snart nog konstatera. Med modern retuscheringsteknik (bildfuffensprogram) kan redan nu visas hurusom anläggningen kommer att te sig:

long john on the limerocks

Upplevelsecenter Long John Lighthouse, Ottenby. (Originalfoto: Staffan Lagerström.)

Enligt uppgift från byråingenjör Ebba Gräbba vid tillståndenheten, Länsstyrelsen Kalmar län, kommer den centrala upplevelsen bestå i att till tonerna av Stairway to Heaven äntra de 197 trappstegen för att i den nyinredda skajbaren dricka spr-t från den internationellt kända skotska tillverkaren och sponsorn. Kunden ska även egenhändigt kunna tappa sin wh-sk-, ehuru själva glaset bör kvarhållas för att undvika men å nedanförvarande besökare. Sjöfartsverket friskriver sig från alla eventuella skadeståndsanspråk.

Södra Öland får ny skajlajn

Den å sistone omdanade vindkraftparken i Skärlöv å södra Öland är återinvigd. Under folkmassans klang och jubel samt till käck musik av promenadorkestern Bara mässingen avtäcktes häromdagen skapelsen av dess chefsdesajner Egon Glas, stadsarkitekt (TSAR), Grönköping.

– Södra Ölands odlingslandskap är upptaget å Unecos världsarvslista. De månghövdade vindkraftverken som finns utspridda å södra ön har länge varit en vagel i örat å FN- -rg-n-ts tjänstemän och därmed bedömts utgöra ett hot mot världsarvsstatusen, förklarar byråingenjör Ebba Gräbba vid Länsstyrelsen Kalmar län.

– För det delikata (smaskiga) uppdraget att omstajla vindkraftparken för att å ett förhöjdare sätt hormoniera (igenstämma) med det uråldriga kulturlandskapet var den ikoniske (kändisprofilaktige) världsarkitekten, hr. prof. Glas det självklara valet. Senast år 2020 ska samtliga vindkraftverk inom världsarvsområdet ha åtgärdats å motsvarande vis. Dessutom förväntas den nya klädsamma beklädnaden åtagligt lugna de horder av strandhuggande USamerikanska turister från allsköns, hart när dagligdags angörande kryssningsfartyg i Skärlöv hamn, som i sin prydo upprörts över de tidigare helt nakna, majestätiska st-nd-rn-, avslutar fr. ing. Gräbba förnöjt.

skärlöv vindkraftpark

Skarlov Wind Power Farm

Sexologi

Så har jag åter det stora nöjet att kunna undfägna alla kunskapstörstande i bloggens stora undrarskara en liten tår på den mentala tanden. Jag har tagit mig friheten att dölja hutten i två ordgåtor:

ordgåta dussinvara gåta

ordgåta lärjungar gåta

För att komma i rätt lösningsstämning hänvisas till Uarda-akademiens ordbok eller Läspeakademiens dito. För rätt svar, klicka på ordgåtebilden.

OBS: Fler språkkrumelurer från bloggen finns samlade i galleriet Ordskoj. I blogghuvudet finns dessutom länkar till mina bildhumorgallerier och satirklipp.