Språkförbistring 1

Visst är det stimulerande med ett tvetydigt språk. Hur tolkar du: jag bestrider utgiftsanspråken?

Nästan lika knäppt åt andra hållet är dom förment logiska motsatserna inkomst och utkomst. Knepigt det där.

Följande scen är ganska kul. Kypmästarn kommer rusande i högsta hugg med den isade vattenkaraffen, sträcker fram och frågar servilt:

– Får det va?

Du svarar givetvis coolt:

– Nä, det får nog va.

 

I en annan scen kontrar ”servisen”. Du inhandlar bricklunch (med* eller utan sprit) och kommer äntligen fram till kassan:

– Kaffe-på-maten?

– Öh, ja tack

Gissa själv var kaffet strax hälls.

*Förortsbo Albert Lindeman

En trosbekännelse

… med inspiration av Gyrots inlägg Underbart.

Jernis är så klart för trosfrihet såväl ur ett religöst etiskt perspektiv som ett estetiskt perspektiv. Själv är jag nog agnostiker, medan andra tror på sina gudar, t ex ”vår” Gud, Jahve, Allah, Brahma eller Robert Lind i Kramfors:

Fast vad gäller trosfrihet ur estetiskt perspektiv borde kanske vissa undantag vara önskvärda:

trosfri

Bilden är på eget bevåg snodd från Barbro Bindas blogg. F’låt Barbro, men du lär väl också snott den från nåt håll.

Jag återkommer till helgen.