“Save your money, don’t go to the show”

 body photos app

Fotnot 1: För meraläsning, se Unga slavar under asociala medier.

Fotnot 2: Rubriken är en strof ur Don’t Eat the Yellow Snow (Apostrophe(‘), Frank Zappa)

Fotnot 3: Ordet ”bajskorv” utgör en vit fläck på Google translates översättningskarta. Frågan är om det aldrig funnits eller om det avförts.