Att välja fritt är störst

Forskningen har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse via dess fond ”För ökad valfrihet i vården” som administreras av Svenskt Näringsliv och den liberala tankesmedjan Timbro. Fondens ordförande, Barbro Westerholm (FP), riksdagsledamot, uttalar sig i ett pressmeddelande:

Vi är mycket nöjda med resultatet som också visar att den fria forskningen utgör ett oundgängligt stöd i den marknadsliberala samhällsutvecklingen. Sålunda kan medborgarna numera icke blott välja av vem och var man ska vårdas utan till individens båtnad även för vad: könsrelaterad cancer eller blödande magsår. Jag kan också med tillfredställelse konstatera att forskningsresultaten är könsneutrala och således uppfyller alla av fonden rigoröst ställda krav jämlikt jämlikhetslagen.