Grabbklåda och boklåda

Traditionellt har hotellen erbjudit stressade affärsmän hugsvavelse för både kött och själ – i nu nämnd ordning. Faciliteter som den på bekvämt räckhåll från sängen belägna minibaren och ett digert urval p-rullar tillfredställande dom flesta smakriktningar tarvar förstås den omedelbara uppmärksamheten. I sinom tid kan man lägga händerna på täcket och ta det lägligt tillhandahållna minibiblioteket i anspråk för att behändigt utverka nyligen begångna synders förlåtelse:

De gamla mossiga värderingarna som är förborgade däri och inte anstår ett modernt framåtsträvande samhälle motarbetas dock av starka nationella krafter som verkar för en radikal förändring: