Babels torn

”Högfärd går före fall” visste redan dom gamla grekerna, vilket som vi alla vet inte hindrade Newton att slå mynt av det 2000 år senare. Men faktum är att långt tidigare hade en förantik succéförfattare känd under pseudonymen Moses visat sig ha viss kläm på företeelsen.

Inom parentes sagt kom Moses utgivningar att begränsa sig till endast en handfull, då han efter den femte och sista boken slutade skriva i protest mot den judeiska ultrahögerns krav på censur av den raffiga storyn om den rinnande busken. Han omskolade sig till kranförare för att tillsammans med sambon Kristina åter emigrera till Egypten där det fanns gott om jobb vid skrytpyramidbyggena.

Men redan i sin första kioskvältare, med den fyndiga titeln Första Moseboken, skildrade han sålunda historien om en annan, än tidigare skrytbyggnad, nämligen Babels torn:

I boken sägs att människorna ville bygga en stad, Babel, med ett torn som nådde ända upp till himlen. På så sätt skulle deras namn bli känt och de skulle slippa vara skingrade över hela jorden. Babels torn tolkas i boken som en symbol för mänskligt övermod och försyndelse mot Gud. Hans utmätta straff för att bygga detta torn blev språkförbistringen, uppdelningen i olika tungomål – så kallat babel eller babbel med modernare stavning – så att människor inte längre kunde förstå varandra. I den utökade pocketupplagan framgår för övrigt att tornets upphovsman var en stjärnarkitekt DAR från Fornkøbenhavn vid namn Jens Preben Krӕks, vilket föranledde Gud att straffa danskarna särskilt hårt. (Läs mer om danskans underbara historia i Den fule askungen.)

Men inte fan lärde sig människorna nåt av det. Det senaste i den allt tätare duggande raden av storhetsvansinniga byggen är planerat att uppföras  i Saudiarabien: