I Grevéns tid

Huruvida universum är ändligt eller oändligt har de lärda tvistat om sen tidens begynnelse, dvs sen bigbang. På den tiden var universum bara en skitliten prick, faktiskt helt utan utsträckning. Hänger ni med? Inte jag. Fast det har nåt med rumtidens nollpunkt att göra.

Men som så många gånger förr ser man inte träden för skogen. Svaret har ju funnits där, om inte alltid, så nästan sen urminnes tider:

Hustrus favoritost nådens år 1991 (se även Blandat bandat)

En kropp som saknar kanter eller avgränsningar måste per definition vara ändlös eller oändlig. Ostar så där i största allmänhet är förstås kroppar som utgör en delmängd av universum. Om så bara en endaste ost är kantfri, dvs oändlig, måste även universum vara detsamma. Hänger ni med? Det gör jag.

Visserligen har nobeldagen just överstökats och undankrökats, men redan nu är det dags att börja klura på nästa års pristagare. Fram till dags dato har endast fredspriset kunna tillfalla organisationer. Icke förty rekommenderar Jernis en ändring av den mossiga regeln eller åtminstone ett undantag för 2010 års fysikpris … OCH DEN NOMINERADE ÄR: