Vildsvinsmassakern

vildsvinsmassakern

Jag har tagit mig friheten att manipulera artikeln en smula. Finn ett fel!

Exakt. Bilden hör inte dit. Förödelsen är inte vildsvinens verk. Den är människans verk. Regnsskogsskövling, hela jordens värk. Bara som kontrast.