Språkförbistring 3

Kommer du ihåg när radiogrammofonen i stereoutförande, till skillnad från stenkakekulturens mono, kom till världen?

Ljudet flödade plötsligt istället från två håll med delvis olika innehåll för att bygga upp ett tredimensionellt ljudrum. Så småningom utvecklades konceptet till stereoanläggning. Härvidlag kan platt-TV kyssa sig i arslet som inneaste statusprylen, om än vid en annan epok.

Ordet stereo förekommer ju inte bara i stereoanläggning. Bland annat har vi inom perceptions- och psykiatriområdet termen stereotyp. Typ schizofren skulle man som enkel lekman väl gissa att det betydde. Icke sa Nicke. Innebörden är istället enahanda, enformig, dvs ungefär monotyp. Knepigt det där.

Hur uttalar du muskel? Och framför allt, vilken betydelse lägger du i ordet? … … Ok, fast det var inte särskilt inspirerat. Svågern d ä ger en ledtråd: ”Tänk på vad ett bindestreck kan betyda”.