Diet Exp

Dags för det sista av de sju planerade verken i Exp-sviten. Visst, det kan mycket väl hända att det kommer något mer vad det lider, om inte förr så i alla fall till jul, illustrerande en eller annan munter, iglasslående tomte. Hursomhelst finns, ehuru inte strikt matematiskt men väl i praktiken, oändliga mängder med uppslag eller förlagor att tillgå på nätet. Till detta Gudi behagliga faktum bidrar inte minst annonserna från en länder och riken kring jätteberömd läsktillverkare, tillhörande den yppersta eliten av bärare av den stolta, anrika USamerikanska dryckeskulturen och vars kulinariska bidrag till ”la cuisine international” inte kan överskattas.

Liksom de tidigare bilderna Dela en hela, Svensk mellis, För full hals och Halsa för hälsan är denna den sista en väsentligen fritt utformad pastisch:

diet exp

Av annan karaktär är Parasolldrink, som endast påkallade en högst modest uppiffning av befintlig 40-talsannons. Ytterligare en retro med annorlunda stuk är Den felande länken, en på sin tid nydanande reklamkombo för tvenne på marknaden mycket populära njutningsprodukter.

Alla sju verken kan i samlat skick beundras som bildspel i det nya galleriet I would die for an Exp.

***

Alla mina humorbilder ur reklamens värld finns samlade i galleriet Satirreklam. I blogghuvudet finns länkar till ytterligare gallerier med satir, sjuk humor, språkkrumelurer m.m.