Förbryllande

Pusselläggarbranschen vore kanske nåt:

Här finns uppenbarligen flis att hämta. Undrar om pusselläggning precis som städning och gräsklippning räknas som husarbete? I sånt fall skulle vi ju dessutom kunna dela på vinsten av skattelättnaden.

Hur stort är då ett livspussel? Det beror förstås på svårighetsgraden, men jag ska ändå försöka mig på en grov uppskattning.

För det första måste en bedömning göras av det antal timmar under ett liv den inbitne pusselläggaren kan tänkas ägna sig åt sin stora hobby. Anta 62 effektiva läggningsår à 325 dagar, med avdrag för en kort semester och några plågsamma storhelger med släkten, och en genomsnittlig läggning 8 timmar per dag, vilket avrundat resulterar i totalt 160 000 timmar. Naturligtvis varierar nedlagd tid över åren. På exempelvis äldreboendet går det kanske att hålla på hela 10–11 timmar per dag, givet att det är tillåtet att vara uppe nån timme efter kvällsmaten.

Anta vidare att ett 1 000-bitarspussel med standardmotiv av ett ordinärt sydtyskt slott tar 20 timmar att lägga:

Ett 10 gånger så stort pussel tar förstås betydligt mer än bara 10 gånger längre tid – tänk bara på momentet att identifiera och sortera ut kantbitarna – säg istället  20 gånger längre tid. Ett 10 000-bitarspussel skulle då ta 400 timmar att lägga. Enligt samma princip skulle ett 100 000-bitars ta 8 000 timmar och ett 1 000 000-bitars, som av en händelse, 160 000 timmar, alltså just den tid som under ett normalt liv står till förfogande för pusselläggning.

Slutligen kan vi konstatera att ett typiskt småpussel med tusen bitar är bra precis 0,33 kvadratmeter. Ett en-miljonbitars livspussel skulle följaktligen täcka 330 m2, motsvarande en högst medelmåttig svensk radhustomt.