Snabba klipp 31, epilog

Jag rapporterade så sent som i går om ett avslöjande i DN:

såsblandare

Det har nu framkommit nya klargörande fakta i pizzasåsaffären. Mycket riktigt visade sig mina farhågor högst befogade: nyheten var alldeles för bra för att kunna vara sann. Så långt hade jag alltså rätt. Däremot var det knappast frågan om en filminspelning, i alla fall inte med Weiron i ottan. Enligt min sagesman bestod den så kallade cementblandaren nämligen av en ”sån där liten visp man sätter i handborrmaskinen”. Det är givetvis fullkomligt uteslutet att Weiron skulle nedlåta sig till något så småborgerligt som att göra pizzasås med en Black & Decker.