Trafikpolemik, del 2

Fortsättning på Trafikpolemik, del 1.

Om man anser sig köra som en gud, eller i alla fall som hans sladdbarn Michael Schumacher, kan förstås inget hända, eller?

bilkrasch

Bara att brassa på. Alldeles oavsett hur det är med den faktiska körförmåga är det en oförlåtande attityd gentemot medtrafikanter som kanske inte är fullt så kapabla förare, eller som inte kalkylerar med grov hastighetsöverträdelse hos, exempelvis, den mötande bilen. Vilt ligger ännu risigare till.

”Det är inte farten som dödar”. Skitsnack. Vid 0 km/h är risken att döda/skada sig själv eller andra 0 %, vid 20 km/h närmast obefintlig, vid 50 km/h låg … … vid 200 km/h högst betydande. Att köra i t ex 110 istället för stipulerade max 90 kan ändå tyckas vara marginellt. Fel, fel, fel. Den rörelseenergi som ska upptas vid en krock ökar därmed med 50 %, liksom bromssträckan – det insåg redan gamle Isaac med äpplet:

Isaac Newton

Dessutom blir den sträcka som bilen färdas innan du hinner reagera vid en incident 20 % längre. Följaktligen växer både risken för att krascha och verkan därav påtagligt redan vid en måttlig hastighetsökning.

”Man ska hålla sig till trafikrytmen”. Mera skitsnack för att rättfärdiga sitt beteende. Hur tror du takten skulle bli om hundra lomhörda trummisar körde sina egna solon? När många i anarkins namn kör så fort dom behagar efter eget gottfinnande blir självklart hastighetsvariationen stor eftersom bedömningen av omgivningen och självuppfattningen är väldigt olika. Om alla däremot höll sig till eller nära hastighetsbegränsningen skulle spridningen bli betydligt mindre.

Nu är det inte bara hastighetsöverträdelser i sig jag reagerar mot, utan också och kanske i ännu högre grad det som i sin tur framkallas av beteendet: hets, aggression och bristande hänsyn.

En annan aspekt är klimat/miljö och ekonomi. Skillnaden i bränsleförbrukning mellan 110 och 90 är 10–15 %, kanske inte imponerade stor, men utgör i alla fall ett inte försumbart bidrag. Och javisst, jag tycker fartkameror och vägar som ”degraderats” från t ex 90 till 80 är kanon:

annons_190x277.indd

I framtiden hoppas jag på GPS-styrd automatisk hastighetsbegränsning av alla fordon. Rejäla dagsböter för allvarliga trafiköverträdelser som man har i Finland står annars högt på min önskelista. Känner du dig träffad eller rent utav trampad på tårna av mina åsikter så är det precis vad jag hoppas. Dom allt för få redan ”frälsta” som redan kör defensivt behöver inte övertygas.

Ytterligare inlägg i ämnet:

Färgblindstyren

Resusch

Naturens eget skafferi