Södra Öland får nystajlat landmärke

Är månne verkligheten verkligare än kartan? Se där en fråga som envar nu måste ställa sig. Visserligen bör inte alltför långtgående slutsatser dras från enstaka fall, men att det i en kommun, som allmänt åstås icke finnas å den senare, annars kan ske vad som nu tvivelsutan sker i Mörbylånga dito måste likväl betraktas såsom hart när häpnadsväckande. Knappt har röken skingrats efter invigningen av Skarlov Wind Power Farm förrän nästa bombastiska nyhet briserar.

Sjöfartsverket har under många år haft svårt att hålla budgeten å grund av dryga underhållskostnader för uråldriga anläggningar. Ett särskilt sorgebarn härvidlag har fyren Långe Jan å Ölands södra udde blivit. I syfte att försöka föröka fyrens attraktionskraft och intäkter anlitades sålunda den danske stjärnarkitekten Egon Porcelæn, Grønkøbing, Genom att låta sig inspireras av idrottsvärlden fann densamme snabbt den smått genitala (fett åpassliga) lösningen.

För den extra flärd (piff) som är nödvändig i dagens globala konkurrens duger emellertid icke längre sponsorer (pröjsare) med töntiga, inrikiska namn såsom Guldfågeln och Löfbergs, kunde hr. stjärnarkitekt Porcelæn snart nog konstatera. Med modern retuscheringsteknik (bildfuffensprogram) kan redan nu visas hurusom anläggningen kommer att te sig:

long john on the limerocks

Upplevelsecenter Long John Lighthouse, Ottenby. (Originalfoto: Staffan Lagerström.)

Enligt uppgift från byråingenjör Ebba Gräbba vid tillståndenheten, Länsstyrelsen Kalmar län, kommer den centrala upplevelsen bestå i att till tonerna av Stairway to Heaven äntra de 197 trappstegen för att i den nyinredda skajbaren dricka spr-t från den internationellt kända skotska tillverkaren och sponsorn. Kunden ska även egenhändigt kunna tappa sin wh-sk-, ehuru själva glaset bör kvarhållas för att undvika men å nedanförvarande besökare. Sjöfartsverket friskriver sig från alla eventuella skadeståndsanspråk.