Folkhemska tankar 1

kökslycka

Eller i alla fall till nästa köksmodeväxling.

***

ID-kontrollerna vid landets gränser tär hårt på landets polisiära resurser. Från en Rosenbad närstående källa erfars att en lösning är i sikte som i praktiken, genom ett veritabelt alexanderhugg, skulle få problemet ur världen. Sålunda avser regeringen att till EU-kommissionen snarast framlägga förslag om direktiv om obligatorisk märkning av alla EU-medborgare enligt välbeprövad modell från djurbruksområdet:

öronmärkta