Naturbegåvning

Biomimetik är en teknik som går ut på att härma naturen för att konstruera fiffiga tekniska lösningar. Kardborreband är ett exempel på en tillämpning med inspiration från växtriket och spindelns enormt starka tråd är föremål för ingående studier med avancerad analysteknik som redan burit frukt. Ett annat tidigt exempel är vårt mest älskade köksverktyg som i själva verket är en direkt efterapning av en liten ostälskande skalbagges underfundiga skalkonstruktion, vilken efter miljontals år av ständig evolution nådde sin fulländning ungefär vid tiden för Jesu födelse:

Tordhyvel

Numera nöjer vi oss emellertid inte med att härma olika växter och djur för att skapa mer eller mindre umbärliga verktyg och material. Med hjälp av genteknik vill forskarna kunna förbigå eller påskynda den löjligt sega evolutionen för att framställa livsformer som mer direkt kan ställas i den intellektuellt och mentalt överlägsna människans tjänst.

Tills nyligen hade man bara lyckats förändra smärre om än viktiga egenskaper genom att pilla i arvsmassan. Jernis har dock erfarit att sensationella resultat uppnåtts under sommaren vid en topphemlig anläggning som drivs i ett joint venture av de multinationella bjässarna Monsanto och IBM. Redan till nästa odlingssäsong hoppas man sålunda komma ut på marknaden med den första produkten:

Minnesbeta

PRESSTOPP! Enligt uppgifter från en närstående källa kommer Copyswede, som också tagit del av resultaten, att kräva ett 500-procentigt påslag i kopieringsavgift på det nya utsädet.