Reducerad fondemission

Som ett led i den produktutveckling som sker vid Bongs och som tidigare rapporterats om här i bloggen kommer en miljöanpassad fond att lanseras inom kort. Genom modernisering av bland annat fabrikens fettavskiljare och filter ska så gott som allt spill, skrap, stänk och os och alla andra restprodukter som tidigare släppts ut i recipienten (vatten och luft) att kunna återvinnas. Det på detta vis insamlade restmaterialet från produktionen av de traditionella fonderna blandas till en ny spännande och exklusiv produkt.

– Den väntas bli mycket uppskattad bland medvetna konsumenter som gärna lägger en extra slant på ”schyssta grejer”, säger Werner O. Werner, chefsfondmakare vid Gustaf Bong AB, förhoppningsfullt. Än mer uppskattad lär den nya produkten bli bland aktieägarna, eftersom råvarorna så att säga dessutom är gratis samtidigt som vi radikalt sänker våra miljöavgifter. Det är bra, det måste löna sig att ta sitt moraliska ansvar, det är ju ändå det vårt ekonomiska system bygger på.

bong touch of waste

– Vi jobbar nu hårt på att få märka vår etiska fond även med Svanen och Bra miljöval, men certifieringsorganen har ännu så länge uppvisat en oväntad kitslighet. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan dock inte produkten bli så mycket bättre, givet den extra höga, konserverande salthalten, avslutar Werner O. Werner.

OBS: Fler reklamsatirbilder från bloggen finns samlade i galleriet Satirreklam. I blogghuvudet finns länkar till ytterligare gallerier med egna humorbilder, satirklipp och språkkrumelurer.