En trosbekännelse

… med inspiration av Gyrots inlägg Underbart.

Jernis är så klart för trosfrihet såväl ur ett religöst etiskt perspektiv som ett estetiskt perspektiv. Själv är jag nog agnostiker, medan andra tror på sina gudar, t ex ”vår” Gud, Jahve, Allah, Brahma eller Robert Lind i Kramfors:

Fast vad gäller trosfrihet ur estetiskt perspektiv borde kanske vissa undantag vara önskvärda:

trosfri

Bilden är på eget bevåg snodd från Barbro Bindas blogg. F’låt Barbro, men du lär väl också snott den från nåt håll.

Jag återkommer till helgen.