Lottori?

Sugen på lättförtjänta pengar? Trodde väl det. Jernis ska berätta hur du går tillväga, helt gratis. Vad anser du om Lottospel? Varje nummer har ju samma sannolikhet att dras och därför har alla tippade rader exakt samma sannolikhet att bli en vinstrad. Rent turspel alltså? Spelar det således ingen roll vilka nummer du fyller i?

På 80-talet funderade jag varför utdelningen varierade så markant mellan de olika dragningarna. Vore valet av förkryssade nummer helt slumpvist borde variationen vara betydligt mindre. Jag undersökte fenomenet genom att matcha utdelningen mot de dragna numren för dragningar två år tillbaka.

Resultatet var slående trots det ganska begränsade statistiska underlaget. Så gott som alla ramnummer måste ha varit underrepresenterade hos de inlämnade raderna. Tyvärr hittar jag inte den gamla datautskriften, men som jag minns förkryssades enligt min uppskattning ramnumren i genomsnitt 0,80–0,85 gånger så ofta som de skulle göra om valet vore slumpvist, medan dom andra numren, centralnumren kryssades för ca 1,2 gånger så ofta.

lottokupong

Lottokupong med 19 stycken ramnummer 1–6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30–35 och 16 stycken innanförliggande centralnummer.

Förklaringen måste vara att spelare som fyller i en rad på måfå har en psykologiskt betingad tendens att hellre välja centralnummer än ramnummer. Visserligen har datorgenererade rader tillkommit efter min undersökning. Eftersom man kan förmoda att sådana rader är helt slumpvist fördelade så minskar effekten.

Men svaret är alltså att Lotto inte är ett rent turspel och att det faktiskt spelar roll vilka nummer du fyller i. Kryssa bara eller nästan bara i ramnummer, vilket ger dig lika stor chans att vinna som med någon annan strategi, men ger en bättre utdelning OM du vinner. Vinner du blir det helt enkelt färre spelare som du måste dela vinstkakan med.

Många år efter min undersökning fick jag slutsatsen bekräftad i en artikel i Aftonbladet som refererade till en liknande undersökning som gjorts av nationalekonomer på Lunds universitet.